Szanowni Państwo,

Kolejne wydanie czasopisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” to liczne tematy z dziedziny prawa zamówień publicznych, zarządzania jednostkami publicznymi i kształcenia kadr zamawiających. W wydaniu znajdą Państwo:

ZARZĄDZANIE

– 4 Witold Jarzyński. Czy potrzebujemy Urzędu Zamówień Publicznych?
– 8 Katarzyna Marcyniuk, Magdalena Morze. Obowiązek odbioru e-faktur w zamówieniach publicznych
– 11 Dariusz Ziembiński. Dlaczego partnerstwo innowacyjne nie działa?
– 13 Grzegorz Makowski, Marcin Waszak. Pakt uczciwości. Czy to może działać w Polsce?
– 19 Renata Siwiec. Analiza przedwdrożeniowa – czyli kiedy warto stosować PPP?
– 22 Witold Jarzyński. Mini-portal krok po kroku

PRAWO

– 26 Katarzyna Z. Zadykowicz-Sokół, Patrycja W. Oleksińska-Dąbrowska. Wnoszenie wadium przez wykonawców – problemy praktyczne
– 33 Kamila Podwapinska. Prawidłowość opisu przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji
– 36 Sebastian Pietrzyk. Zamówienie z wolnej ręki w trybie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp – case study wynajmu namiotu na obrady Zgromadzenia Narodowego
– 39 Adam Głocki. Skutki upływu terminu związania ofertą – polemika
– 42 Tomasz Glinkowski. Porozumienie GPA – wpływ na stosowanie ustawy Pzp
– 46 Michał Bala. Zlecanie robót dodatkowych w procesie budowlanym na gruncie prawa zamówień publicznych
– 52 Kamila Mizeracka. Wykonanie zastępcze w zamówieniach publicznych
– 56 Żaneta Urbaniak. Wyłączenie przepisów ustawy Pzp dla działalności kulturalnej
– 61 Piotr Schmidt, Natalia Miłostan. Różnicowanie warunków udziału w postępowaniu względem konsorcjów
– 65 Katarzyna Z. Zadykowicz-Sokół. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy o roboty budowlane w przypadku ogłoszenia upadłości generalnego wykonawcy

ORZECZNICTWO

– 69 Daniel Konicz. Ocena skuteczności zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w orzecznictwie KIO
– 73 Marcin Boczek. Faktyczny udział konsorcjanta w realizacji zamówienia na roboty budowlane – konsekwencje wyroku w sprawie Esaprojekt

Zapraszamy do lektury!

ZAMÓW KONSULTACJĘ