Zaznacz stronę
Maria Kacprzyk-Boniecka

Maria Kacprzyk-Boniecka

Adwokat, Partner Kancelarii

m.kacprzyk-boniecka@cwik.pl

języki: polski, angielski

____________________________________

Partner, adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Związana z Kancelarią od 2017 r., początkowo w charakterze asytenta, następnie prawnika i aplikanta adwokackiego – aż docelowo adwokata. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze zamówień publicznych, w tym także z zakresu praktycznych aspektów prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w charakterze pełnomocnika zamawiającego, w szczególności w obszarze dostaw i usług IT oraz inwestycji kubaturowych. Doradza w zakresie zamówień publicznych w szerokim ujęciu, z uwzględnieniem doświadczenia w aspektach prawnopodatkowych oraz ochrony danych osobowych. Świadczy pomoc prawną także w języku angielskim, zarówno na etapie przygotowania i prowadzenia innowacyjnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, a także w trakcie ich realizacji i bieżącej współpracy z wykonawcami. Autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych, w tym komentarzy do wyroków Krajowej Izby Odwoławczej, artykułów, a także monografii pt. „Kary umowne w umowach w sprawie zamówienia publicznego” w Księdze Jubileuszowej dedykowanej Profesorowi Andrzejowi Kidybie z okazji stulecia polskiego prawa handlowego.

SIEDZIBA

al. J. Ch. Szucha 8
00–582 Warszawa
V piętro

INFORMACJE KONTAKTOWE

Telefon
(+48 22) 745-14-00

E-mail
kancelaria@cwik.pl

}

GODZINY OTWARCIA

Główna siedziba
Poniedziałek – piątek:
9.00 – 17.00

ZAMÓW KONSULTACJĘ