Szanowni Państwo,

Po raz kolejny Kancelaria, jako Partner Merytoryczny konferencji, była obecna podczas spotkania: Prawo zamówień publicznych w praktyce z Zamawiający.pl. Konferencja poświęcoana była stosowaniu prawa zamówień publicznych przez zamawijących i wykonawców. Tajemnicę przedsiębiorstwa po nowelizacji ustawy o zwalczaniu nieczuciwej konkurencji (nowe obowiązki wykonawców chcących utajnić część oferty) prezentował  Partner Kancelarii – radca prawny Dariusz Ćwik.

Już dziś zapraszamy do zapisów na kolejne szkolenie, które odbędzie się 16 listopada 2018 r. w Krakowie. Więcej informacji na stronie http://krak-zam.pl/

ZAMÓW KONSULTACJĘ