Zamówienie publiczne pn. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach M. (Projekt P1), jego utrzymanie i rozwój.

Krajowa Izba Odwoławcza 8 sierpnia 2017 r.  – oddaliła odwołanie Wykonawcy w postępowaniu na wykonanie zamówienia publicznego pn. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach M. (Projekt P1), jego utrzymanie i rozwój....

ZAMÓW KONSULTACJĘ