W dniach 11-13 października br. odbyła się kolejna 23-cia Konferencja naukowo-techniczna w Ciechocinku.

Temat tegorocznej konferencji brzmiał: „Zmiany w zamówieniach publicznych na roboty budowlane – wybrane aspekty w praktyce”. Podczas dwóch dni ciechocińskiej Konferencji w gronie praktyków, ekspertów i prawników omówione zostały zagadnienia związane z wybranymi zmianami wprowadzonymi w roku ub. w obszarze znowelizowanej ustawy Pzp, z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (opublikowana w dniu 13 lipca 2016 r. w Dz.U. RP pod pozycją 1020, weszła w życie 28 lipca 2016 r.).

Oceny funkcjonowania w systemie zamówień zapisu art. 29 ust. 3a, dotyczącego wskazanych przez Zamawiających czynności wykonywanych w trakcie realizacji inwestycji w oparciu o przepisy Kodeksu pracy, dokonał mecenas Dariusz Ćwik z Kancelarii Radców Prawnych Ćwik i Partnerzy, Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, specjalizujący się m.in. w prawie zamówień publicznych. Tytuł omawianego referatu brzmiał „Określanie w postępowaniu na roboty budowlane zakresu czynności, których wykonywanie musi być realizowane na podstawie umowy o pracę”. Podsumowując swoje wystąpienie mecenas podkreślił, że sam cel wprowadzenia tego przepisu ustawy Pzp jest jak najbardziej słuszny i zgodny ze społecznymi oczekiwaniami.

Więcej informacji o Konferencji na stronie: http://www.raportsekocenbud.pl/artykul/n/pokaz/news/23-konferencja-naukowo-techniczna-w-ciechocinku-juz-za-nami-1/

ZAMÓW KONSULTACJĘ