Uprzejmie informujemy, że Kancelaria Radców Prawnych Ćwik i Partnerzy sp.p. prowadzi obecnie w trybie i na zasadzie art. 15 ustawy Pzp postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rzecz Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Sądu, w zakładce właściwej dla każdego z postępowań pod nazwą:

  1. Zapewnienie wsparcia technicznego i serwisu (utrzymania) Systemu Zarządzania Tożsamością, dostawa licencji, modyfikacje systemu oraz świadczenie gwarancji na wykonane usługi – http://www.wroclaw.sa.gov.pl/pl/nowosci/postepowania_o_zamowienia_publiczne/Z_362_24_17
  2. Usługa przeprowadzenia badań społecznych i diagnozy postaw obywateli wobec produktów Projektu „Wdrożenie protokołu elektronicznego w sądach powszechnych (sprawy cywilne i wykroczeniowe)” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) w ramach 2. osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych – http://www.wroclaw.sa.gov.pl/pl/nowosci/postepowania_o_zamowienia_publiczne/Z_362_25_17
  3. Modyfikacja i utrzymanie Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych na potrzeby projektu „Wdrożenie protokołu elektronicznego w sądach powszechnych (sprawy cywilne i wykroczeniowe)” – http://www.wroclaw.sa.gov.pl/pl/nowosci/postepowania_o_zamowienia_publiczne/Z_362_15_17

ZAMÓW KONSULTACJĘ