Zaznacz stronę
Dariusz Ćwik

Dariusz Ćwik

Radca Prawny, Partner Zarządzający Kancelarii

d.cwik@cwik.pl

języki: polski, angielski, rosyjski

____________________________________

Partner zarządzający, radca prawny, założyciel Kancelarii. W latach 2004-2007 arbiter – przewodniczący Zespołów Arbitrów z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Od grudnia 2009 roku arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Pełnomocnik przed Krajową Izbą Odwoławczą w kilkuset postępowaniach. Wpisany na listę mediatorów Ośrodka Mediatorów przy OIRP w Bydgoszczy oraz listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. Prelegent ponad kilkudziesięciu konferencji, paneli dyskusyjnych oraz szkoleń, autor i współautor licznych publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych, zapraszany także do wydarzeń okolicznościowych, w tym monografii pt. „Kary umowne w umowach w sprawie zamówienia publicznego” w Księdze Jubileuszowej dedykowanej Profesorowi Andrzejowi Kidybie z okazji stulecia polskiego prawa handlowego. Doradza w kompleksowym obszarze zarówno podmiotom publicznym, jak i prywatnym, dostrzegając wielowymiarowość każdego zagadnienia – zarówno od strony ściśle formalnoprawnej, ale także z uwzględnieniem ryzyk finansowych i biznesowych, na co pozwala kilkudziesięcioletnie doświadczenie zdobywane zarówno w charakterze radcy prawnego, jak na stanowiskach zarządczych. W procesie udzielania zamówień publicznych występował w każdej roli, w tym także pełnomocnika kierownika zamawiającego. Doradza m.in. w toku przygotowania i realizacji wielomilionowych inwestycji IT, kubaturowych czy liniowych na rzecz największych zamawiających w Polsce.

SIEDZIBA

al. J. Ch. Szucha 8
00–582 Warszawa
V piętro

INFORMACJE KONTAKTOWE

Telefon
(+48 22) 745-14-00

E-mail
kancelaria@cwik.pl

}

GODZINY OTWARCIA

Główna siedziba
Poniedziałek – piątek:
9.00 – 17.00

ZAMÓW KONSULTACJĘ