Dariusz Ćwik

Dariusz Ćwik

Radca Prawny, Partner Zarządzający Kancelarii

d.cwik@cwik.pl

języki: polski, angielski, rosyjski

____________________________________

Jestem założycielem naszej Kancelarii i z dumą obserwuję jej ciągły rozwój. Bliskie jest mi przywództwo oparte na empatii, które w moim przekonaniu jest podstawą efektywnej pracy merytorycznej. Moją wartością jest bogate i często unikalne doświadczenie w wielu dziedzinach merytorycznych, które wspierałem i wspieram prawnie. Dzięki temu rozważam problemy z różnych perspektyw i potrafię zaoferować rozwiązania nie tylko skuteczne ale przede wszystkim bezpieczne dla Klienta. Najważniejsze jest dla mnie bezpieczeństwo moich Klientów i ich zaufanie. Między innymi z tych właśnie względów skutecznie zabiegałem o uzyskanie przez Kancelarię świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, które aktualnie upoważnia do dostępu do informacji tajnych. W codziennej pracy korzystam również z wieloletniego doświadczenia, zdobytego w trakcie przewodniczenia składom orzekającym Zespołów Arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, a obecnie arbitra w sądzie arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Szczególnie interesują mnie kwestie związane z prawidłowym wydatkowaniem środków publicznych przez podmioty do tego uprawnione. Dostrzeganie wagi tego procesu wynika z moich doświadczeń jako kierującego zakładem budżetowym odpowiedzialnym za inwestycje centralne w sektorze ochrony zdrowia oraz z doświadczeń związanych z wielokrotnym reprezentowaniem osób w postępowaniach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Na szczególne zrozumienie swoich wyzwań mogą u mnie, jako absolwenta Wyższej Szkoły Oficerskiej, liczyć Służby Mundurowe.

SIEDZIBA

al. J. Ch. Szucha 8
00–582 Warszawa
V piętro

Biura Regionalne:
ul. Paderewskiego 43/45,
25–950 Kielce

ul. Mariacka 8,
40–014 Katowice

ul. Kielecka 2,
31–526 Kraków

INFORMACJE KONTAKTOWE

Telefon
(+48 22) 745-14-00

Fax
(+48 22) 745-14-01

E-mail
kancelaria@cwik.pl

}

GODZINY OTWARCIA

Główna siedziba
Poniedziałek – piątek:
8.00 – 18.00

ZAMÓW KONSULTACJĘ