CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Sektor publiczny i medyczny, projekty UE, inwestycje, prawo w sporcie

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Sektor publiczny, medyczny, projekty UE, inwestycje

Zakres naszych usług

 • kompleksowa obsługa prawna w zakresie zamówień publicznych i finansów publicznych,
 • obsługa spółek należących do branży medycznej,
 • obsługa podmiotów i osób związanych ze sportem – sportowców, managerów, klubów i związków,
 • obsługa prawna spółek prawa handlowego, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych,
 • doradztwo prawne w zakresie prawa turystycznego,
 • opracowanie i negocjacje umów, pism procesowych, podań, wniosków, porozumień,
 • obsługa projektów finansowanych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • mediacje w sprawach cywilnych i gospodarczych,
 • doradztwo prawne i prawno – finansowe,
 • windykacja należności,
 • interpretacja przepisów prawnych,
 • reprezentowanie przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, a także urzędami w postępowaniach administracyjnych.

Zakres naszych usług

 • kompleksowa obsługa prawna w zakresie zamówień publicznych i finansów publicznych,
 • obsługa spółek należących do branży medycznej,
 • obsługa prawna spółek prawa handlowego, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych,
 • doradztwo prawne w zakresie prawa turystycznego,
 • opracowanie i negocjacje umów, pism procesowych, podań, wniosków, porozumień,
 • obsługa projektów finansowanych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • mediacje w sprawach cywilnych i gospodarczych,
 • doradztwo prawne i prawno – finansowe,
 • windykacja należności,
 • interpretacja przepisów prawnych,
 • reprezentowanie przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, a także urzędami w postępowaniach administracyjnych.

SEKTOR PUBLICZNY

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wyróżnia nas unikalne doświadczenie pomocy prawnej w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o zamówienie publiczne w imieniu i na rzecz podmiotów, które mają obowiązek stosowania Prawa zamówień publicznych. O skuteczności naszego działania świadczy szereg projektów zrealizowanych na rzecz podmiotów publicznych. Szeroki zakres usług, które oferujemy, pozwala naszym klientom na powierzenie nam swoich spraw bez konieczności budowania własnych kompetencji wobec potrzeb o specjalistycznym charakterze.

Świadomość potrzeb sektora publicznego i jego szczególnego charakteru jest naturalnym wynikiem doświadczenia, które przez szereg lat kształtowało w wymiarze praktycznym członków Zespołu. Kompetencje poszczególnych osób, zaangażowanie i wykorzystywanie sprawdzonych rozwiązań, pozwala na budowanie bezpieczeństwa formalno-prawnego na poziomie stanowiącym niejednokrotnie wzorcowy model.,/p>

Dostrzegamy aspekty, które dla wielu pozostają niewidocznymi. Kreujemy świadomość uczestników rynku zamówień publicznych, w tym poprzez promowanie i wdrażanie rozwiązań, które dla innych są jeszcze wyzwaniem przyszłości. Patronaty i Partnerstwo merytoryczne wielu konferencji i innych wydarzeń branżowych są skutecznymi formami propagowania sprawdzonych wzorców w postępowaniach o zamówienie publiczne.

Pomoc prawną dla Wykonawców świadczymy stosując skuteczne rozwiązania z uwzględnieniem efektywności biznesowej.

Wyjątkową na rynku i skutecznie realizowaną przez nas usługą jest zastępstwo w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o zamówienie publiczne w imieniu Zamawiających, co pozwala na komfort formalno-prawny Kierowników Zamawiających.

FINANSE PUBLICZNE

Posiadamy doświadczenie w reprezentacji w toku postępowania w przedmiocie naruszeń dyscypliny finansów publicznych, przed komisjami orzekającymi ds. dyscypliny finansów publicznych, także przed Główną przy Ministrze Finansów. Z powodzeniem reprezentujemy instytucje publiczne przed organami kontroli, w tym przed Najwyższą Izbą Kontroli.

SAMORZĄD TERYTORIALNY

Realizujemy kompleksową obsługę jednostek samorządu terytorialnego. Ten ważny obszar działalności publicznej „małych ojczyzn” stanowi szczególny przedmiot naszej uwagi i troski, ponieważ w wielu sytuacjach skutki decyzji dotykają bezpośrednio każdego z nas. To dla nas szczególne zobowiązanie. Przygotowujemy projekty aktów prawa miejscowego, bierzemy udział w posiedzeniach organów jednostek i świadczymy kompleksową pomoc prawną w zakresie zastępstwa procesowego i materialnego. Nasza pomoc trafiała do każdego ze szczebli samorządu terytorialnego.

SŁUŻBY MUNDUROWE

Na przestrzeni ostatnich lat z powodzeniem kształtowaliśmy postawę niezwykłej dbałości o prawidłowe działanie jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. Największym beneficjentem naszych usług jest Policja, reprezentowana przez Komendanta Stołecznego Policji oraz Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie.

SEKTOR MEDYCZNY

PODMIOTY DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

Wieloletnia i kompleksowa pomoc prawna świadczona na rzecz podmiotów lecznictwa oraz podmiotów tworzących, ukształtowała nasze wieloaspektowe i unikalne doświadczenie, które zweryfikowane praktycznym stosowaniem pozwala na rzeczywiste zapewnienie naszym klientom bezpieczeństwa formalnego. Na przestrzeni kilkunastu lat funkcjonowania Kancelarii, wśród naszych klientów znalazło się ponad 10 % podmiotów lecznictwa zamkniętego w Polsce oraz wiodące Stowarzyszenia branży.

BŁĘDY W SZTUCE MEDYCZNEJ

Zaufanie to wartość, której nie sposób wycenić. W sytuacjach gdy zaufanie jest nadużywane – szczególnie w najcenniejszej sferze jaką jest zdrowie – nasza profesjonalna opieka prawna, obecność i wsparcie daje komfort, że nikt nie pozostanie sam ze skutkami błędów, których nie można wcześniej przewidzieć i uniknąć. Wieloletni udział w kształtowaniu kultury prawnej podmiotów działalności medycznej oraz norm, które dziś rozstrzygają o pozycji w gronie awangardy środowiska, pozwala nam na sprawne rozpoznawanie możliwości, które – dzięki instrumentom prawnym – złagodzą skutki niepożądanych działań medycznych czy błędów w sztuce. Oferowane przez nas usługi wsparte są profesjonalną pomocą specjalistów z zakresu medycyny sądowej, co daje gwarancję skutecznego i aktywnego uczestnictwa w procesie także z udziałem biegłych sądowych.

INSTYTUCJE NAUKOWE I BADAWCZE

Innowacyjne technologie, w tym z zakresu medycyny i techniki, wspierają rozwój gospodarczy kraju, podnosząc jego rangę w Europie i na świecie. Obsługa podmiotów z branży medycznej, firmowanych przez największe autorytety z tej dziedziny, stanowi dla nas szczególne wyzwanie. Wyniki prowadzonych przez poszczególne ośrodki badań wykorzystywane są bowiem w lecznictwie i zapobieganiu skutkom indywidualnym i społecznym badanych schorzeń. Współpraca z wiodącymi ośrodkami naukowo – klinicznymi na świecie pozwala na prezentowanie rezultatów badań na najważniejszych konferencjach w Polsce i na świecie. Pomoc prawna świadczona na rzecz technicznych podmiotów badawczych pozwala nam na świadomą partycypację w tworzeniu krajowych systemów osłonowych i weryfikujących właściwości otaczającego nas środowiska. Współpracujemy z ośrodkami akademickimi – zarówno uczelniami publicznymi, będącymi liderami w swoich obszarach, jak i niepublicznymi, a także podmiotami odpowiedzialnymi za szkolenie kadr sądownictwa i prokuratury w Polsce.

PRAWO W SPORCIE

Świadczenie fachowych usług prawa w sporcie polega na łączeniu kilku dziedzin prawa oraz umiejętnym poruszaniu się krętymi ścieżkami na drodze do szeroko rozumianego sukcesu. Nie jest to praca, która polega wyłącznie na sporządzaniu umów, ale również na udziale w negocjacjach czy wsparciu w poszukiwaniu sponsora lub klubu. Specjalistyczna wiedza i doświadczenie pozwalają również na błyskawiczne reagowanie, gdy wymaga tego sytuacja, co w przypadku sportu jest raczej codziennością, niż wyjątkiem. Dlatego też zaoferować możemy dedykowany Zespół, który wspomoże Państwa w uzyskaniu bezpieczeństwa formalno-prawnego w szeroko rozumianej dziedzinie sportu. Stąd współpracą zainteresowani są sportowcy, kluby sportowe, managerowie czy związki sportowe.

PROCES INWESTYCYJNY

Świadczymy kompleksową pomoc prawną w realizacji inwestycji, zarówno kubaturowych jak i liniowych. Nasze wsparcie zapewniamy już na etapie przygotowania inwestycji, począwszy od konkursu na wyłonienie koncepcji projektu architektonicznego, a następnie wsparcia w realizacji umowy z projektantem. Odebraną dokumentację wykorzystujemy do przeprowadzenia postępowania przetargowego na Generalnego Wykonawcę, po wyłonieniu Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego. Wsparcie prawne Inwestora wykonujemy do momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, a w razie potrzeb, również do czasu upływu roszczeń gwarancyjnych względem wykonawców. Negocjujemy umowy w imieniu i na rzecz inwestora, jak również wykonawców. Przygotowujemy umowy podwykonawcze. Wartość przygotowywanych i uzgadnianych przez nas umów inwestycyjnych od wielu lat stanowi w każdym roku wartości kilku miliardowe.

Projekty UE

Nasz Zespół posiada kompetencje do przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów z budżetu UE, jak również weryfikacji dokumentacji z wykonania udzielonego dofinansowania. Współpracowaliśmy zarówno z instytucjami pośredniczącymi (IP) jak i instytucją zarządzającą (IZ), w zakresie prowadzenia kontroli beneficjentów w projektach infrastrukturalnych oraz w tzw. projektach miękkich. Z powodzeniem wspieramy beneficjantów, także w zakresie dofinansowania inwestycji budowlanych dotyczących zabytków, w tym zabytków wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Tak ukształtowany warsztat jest nieocenionym instrumentem wsparcia także w dyskusjach o kwalifikowalności wydatkowanych środków w ramach poszczególnych Projektów.

MEDIACJE I NEGOCJACJE

Nasze kompetencje – nie tylko formalne – pozwoliły nam, w ramach prowadzonych mediacji, na wypracowanie wielu ugód z zachowaniem partnerskich relacji między dotychczasowymi stronami konfliktów. Głównym walorem mediacji jest jej dobrowolność i poufność. Skuteczne są również prowadzone przez nas negocjacje, czego potwierdzeniem jest wiele umów oraz ugód wynegocjowanych w imieniu naszych Klientów. Ponieważ “wszystko jest negocjowalne…” zapraszamy!

TURYSTYKA

Od kilku lat z powodzeniem świadczymy usługi na rzecz kluczowych podmiotów rozstrzygających o rozwoju polskiej turystyki, nie tylko w wymiarze lokalnym. Szczególnym wyróżnieniem jest dla nas współpraca z Polską Organizacją Turystyczną i Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi. Tak kształtowane doświadczenie sprawia, że zaliczamy się do nielicznego grona Kancelarii, które realnie uczestniczą w kształtowaniu kultury prawnej tej branży.

NIE ZNALAZŁEŚ TEGO, CZEGO SZUKASZ?

SIEDZIBA

al. J. Ch. Szucha 8
00-582 Warszawa
V piętro

 

INFORMACJE KONTAKTOWE

Telefon
(+48 22) 745-14-00
E-mail
kancelaria@cwik.pl

}

GODZINY OTWARCIA

Główna siedziba
poniedziałek – piątek: 8:00 – 18:00

ZAMÓW KONSULTACJĘ