Zaznacz stronę
Wojciech Sobejko

Wojciech Sobejko

Radca Prawny, Partner Kancelarii

w.sobejko@cwik.pl

języki: polski, angielski

____________________________________

Partner, radca prawny, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, w tym w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia w charakterze pełnomocnika zamawiającego i kompleksowej obsłudze prawnej inwestycji infrastrukturalnych. Obszarem jego praktyki są zwłaszcza zamówienia sektorowe, IT oraz na roboty budowlane, realizowane przez największych zamawiających w Polsce. Pełnomocnik w licznych postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą, a także w sprawach ze skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej. Występuje też w szeregu postępowań cywilnych, administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych oraz koordynuje ten zakres działalności Kancelarii. Doradza w uchwalaniu aktów prawa miejscowego, w tym miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego czy tzw. uchwał reklamowych. Prelegent konferencji i wewnętrznych szkoleń, współautor publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych.

SIEDZIBA

al. J. Ch. Szucha 8
00–582 Warszawa
V piętro

INFORMACJE KONTAKTOWE

Telefon
(+48 22) 745-14-00

E-mail
kancelaria@cwik.pl

}

GODZINY OTWARCIA

Główna siedziba
Poniedziałek – piątek:
9.00 – 17.00

ZAMÓW KONSULTACJĘ