Z przyjemnością informujemy, że podczas II Kongresu Wykonawców, który miał miejsce w dniach 20-21 marca 2018 r., przedstawiciele Kancelarii – r.pr. Dariusz Ćwik oraz Mateusz Brzeziński LL.M. poprowadzili 1,5 godzinne warsztaty pn. „Przygotowanie zwycięskiej oferty w przetargu – krok po kroku”.
Z uwagi na charakter konferencji oraz Gości uczestniczących w wydarzeniu, nacisk został położony na rozwiązywanie realnych problemów związanych z ofertowaniem w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Prowadzący przygotowali 5 kazusów, które przedstawiały realne problemy i zagrożenia.
Jednocześnie, została zwrócona uwaga na te działania, jakie Wykonawcy mogą podejmować w celu przybliżenia się do uznania ich oferty za najkorzystniejszą w danym postępowaniu – a w konsekwencji do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Doświadczenia zdobywane przez Kancelarię zarówno ze strony Wykonawców, jak i Zamawiających pozwalają szerzej spojrzeć na problemy, z jakimi mogą się mierzyć uczestnicy rynku zamówień publicznych – a przez to celniej odpowiadać na potrzeby zgłaszane przez Klientów.

Już niedługo pojawią się kolejne informacje dotyczące uczestnictwa Kancelarii w konferencjach dotyczących zamówień publicznych.

          

ZAMÓW KONSULTACJĘ