Szanowni Państwo,

Po raz kolejny Kancelaria, jako Partner Merytoryczny konferencji, była obecna podczas spotkania Krak-zam (Prawo zamówień publicznych w praktyce).

Tym razem przedstawiciel Kancelarii – Mateusz Brzeziński LL.M. – wygłosił referat dotyczący pozacenowych kryteriów wyboru oferty – praktyka i najnowsze orzecznictwo.

Referat ten składał się z dwóch części:
1) teoretycznej, gdzie omówione zostało orzecznictwo KIO i sądów powszechnych;
2) praktycznej, gdzie omówione zostały przykłady (zarówno te pozytywne, jak i negatywne) pozacenowych kryteriów oceny ofert.

Serdecznie zapraszamy do kolejnej Konferencji z naszym udziałem:
II Polski Kongres Zamawiających – Warszawa, w dniach 18-19 czerwca 2018 r.

ZAMÓW KONSULTACJĘ