Obecnie świadczymy obsługę prawną na rzecz Inwestora (Archiwum Narodowego w Krakowie) przy inwestycji polegającej na budowie nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie, której łączna wartość opiewa na kwotę ponad 100 mln zł brutto (wartość samych robót budowlanych  wynosi  powyżej 70 mln zł). Inwestycja finansowana jest ze środków pochodzących z budżetu państwa.

Kancelaria świadczyła pomoc prawną na etapie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Inwestora Zastępczego oraz Generalnego Wykonawcy dla ww. inwestycji. W ramach tych postępowań Kancelaria aż czterokrotnie reprezentowała Archiwum przed Krajową Izbą Odwoławczą.

W poniedziałek 10 kwietnia 2017 roku uczestniczyliśmy w podpisaniu umowy z Generalnym Wykonawcą robót budowlanych, którym została Skanska S.A. To wydarzenie rozpoczęło kolejny etap usługi Kancelarii, polegający na obsłudze prawnej na etapie realizacji inwestycji. Przewidywany czas wykonania robót budowlanych to okres 2017–2019.
Artykuł o spotkaniu 10 kwietnia dostępny także na stronie Zamawiającego.

ZAMÓW KONSULTACJĘ