5 grudnia 2017 r. w Warszawie odbyła się uroczystość związana z przypadającym na ten dzień jubileuszem X – lecia funkcjonowania Krajowej Izby Odwoławczej, która dokładnie 10 lat temu rozpoczęła swoją działalność, zastępując Zespoły Arbitrów wyznaczane w drodze losowania z listy prowadzonej przez Prezesa UZP. Było to wspólne przedsięwzięcie Urzędu Zamówień Publicznych i Krajowej Izby Odwoławczej. Mijające dziesięć lat istnienia Izby było okazją do świętowania, ale też historycznych podsumowań i merytorycznych wystąpień.

Obrady konferencji otworzyła Pani Małgorzata Stręciwilk, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Doceniając znaczenie Izby dla funkcjonowania systemu zamówień publicznych i ustalania się praktyki stosowania przepisów ustawy Pzp, nawiązała jednocześnie do swoich osobistych doświadczeń wynikających z wieloletniego orzekania w sprawach zamówień publicznych. Pani Prezes pogratulowała członkom Izby tego pięknego jubileuszu i wyraziła przekonanie, że w dalszym ciągu będą oni w swojej pracy wspierać cele systemu zamówień publicznych poprzez kształtowanie racjonalnej wykładni przepisów prawa i wypracowywanie jednolitej linii orzeczniczej.

Uczestników konferencji powitała następnie Pani Małgorzata Rakowska, Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, wyrażając radość z powodu tak licznie zgromadzonych gości. Pogratulowała także swoim współpracownikom dotychczasowych osiągnięć w realizowanej przez nich tak ważnej dla systemu zamówień publicznych misji, szczególnie biorąc pod uwagę aspekt wyjątkowej na tle innych państw UE sprawności w rozstrzyganiu sporów, dzięki której proces ten nigdy nie przekracza ustawowego terminu, a sprawy są rozpatrywane średnio w ciągu 14 dni.

Obrady konferencji zaszczycił swoją obecnością Pan Paweł Szrot, Sekretarz Stanu, Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który przekazał osobiste gratulacje oraz odczytał zebranym list adresowany do nich przez Panią Premier Beatę Szydło.

Więcej na stronie: https://www.uzp.gov.pl/kio/aktualnosci/jubileusz-10-lecia-funkcjonowania-krajowej-izby-odwolawczej

ZAMÓW KONSULTACJĘ