Szanowni Państwo,

Kolejne wydanie czasopisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” to liczne tematy z dziedziny prawa zamówień publicznych, zarządzania jednostkami publicznymi i kształcenia kadr zamawiających. W wydaniu znajdą Państwo:

ZARZĄDZANIE

– Witold Jarzyński. Kto i za ile wykonał mini-portal?
– Kamila Podwapinska, Agata Czarczyk. Weryfikacja treści oferty pod kątem zgodności oferowanych rozwiązań z opisem przedmiotu zamówienia
– Witold Jarzyński. Centralna Platforma Zakupowa
– Magdalena Marciniak. Pracownicze plany kapitałowe a zamówienia publiczne

PRAWO

– Patrycja Oleksińska-Dąbrowska. Posługiwanie się doświadczeniem konsorcjum
– Krzysztof Mikoda. Kontrowersje prawne dotyczące elektronizacji zamówień publicznych
– Adam Głocki. Pozacenowe kryteria oceny ofert
– Agnieszka Matusiak. Proporcjonalność warunków udziału w postępowaniu
– Piotr Schmidt, Natalia Miłostan. Błędy w ogłoszeniu o zamówieniu– źródła i konsekwencje
– Michał Aleksander Kulesza. Tajemnica przedsiębiorstwa– na co powinni zwrócić uwagę przedsiębiorcy?
– Maria Kacprzyk-Boniecka, Dariusz Ćwik. Czyn nieuczciwej konkurencji jako przesłanka odrzucenia oferty w prawie zamówień publicznych

ORZECZNICTWO

– Grzegorz Bednarczyk. Kilka uwag na temat opisu przedmiotu zamówienia w świetle najnowszego orzecznictwa
– Anna Moczulska, Katarzyna Jurkowska. Orzeczenie TSUE z dnia 20 września 2018 r. w sprawie C-546/16 Montte i progi eliminacyjne, czyli co nowego w ocenie ofert?
– Michał Aleksander Kulesza. Moment rozpoczynający okres podlegania wykluczeniu za zmowę przetargową
– Marcin Żurek. Ewolucja interpretacji wyroku w sprawie Esaprojekt

ZAPRASZAMY!

 

ZAMÓW KONSULTACJĘ