Zaznacz stronę

Szanowni Państwo,

Kolejny dwumiesięcznik zamawiający.pl dostępny a w nim:

ZARZĄDZANIE
– 3 Paweł Dopierała, Grzegorz Klimarczyk. Elektronizacja – czyli jak zwiększyć ilość ofert w zamówieniach publicznych?
– 6 Małgorzata Dębczyńska–Zachacz. Terminy do planowania realizacji zamówień publicznych

PRAWO
– 11 Kamila Mizeracka. Czy dialog biznesu i zamówień publicznych może się udać?
– 15 Patrycja Oleksińska -Dąbrowska. Poleganie na doświadczeniu podmiotu trzeciego
– 22 Daniel Konicz. Wadium w dobie elektronizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
– 28 Piotr Schmidt, Natalia Miłostan. Otwarcie ofert elektronicznych. Analiza przypadków, czyli co może pójść nie tak
– 35 Dariusz Ćwik, Maria Kacprzyk-Boniecka. Instalacje fotowoltaiczne – robota budowlana czy dostawa?
– 38 Andrzela Gawrońska-Baran. Podwykonawstwo i preferencje europejskie w zamówieniach w dziedzinach obronności bezpieczeństwa
– 44 Adam Głocki, Małgorzata Głocka. Pełnomocnictwo i jego uzupełnienie lub poprawienie
– 48 Anna Dynek, Roksana Góral, Paulina Kowalewska. Wybór strony przystąpienia do postępowania odwoławczego

ORZECZNICTWO

– 52 Agata Wujewska. Zastosowanie trybów niekonkurencyjnych dla wyboru nowego wykonawcy po odstąpieniu od umowy z wykonawcą
dotychczasowym
– 57 Marta Lipińska, Michał Sękowski. Skan oferty opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
– 62 Agnieszka Zaborowska. Unieważnienie przetargu z powodu braku środków zamawiającego – czy warto z tym walczyć?
– 67 Aneta Walewska-Borsuk. Luka w formularzu cenowym – czy może skutkować odrzuceniem oferty?
– 70 Kacper Kaleta. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w przetargach publicznych w świetle nowelizacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji
– 74 Paulina Sawicka, Tomasz Siedlecki. Nowe podejście do doświadczenia konsorcjum

ZAMÓW KONSULTACJĘ