Szanowni Państwo,

przypominamy, że od dnia 01 stycznia 2018 r. obowiązuje nowy średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych – 4,3117 zł.

Jednocześnie, również od dnia 01 stycznia 2018 r. obowiązują nowe kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

I. Tzw. zamawiający rządowi / centralni
a) 144.000 euro (620.884,80 zł) – dla dostaw lub usług,
b) 5.548.000 euro (23.921.311,60 zł) – dla robót budowlanych.

II. Pozostali zamawiający (za wyjątkiem punktów III – V poniżej)
a) 221.000 euro (952.885,70 zł) – dla dostaw lub usług,
b) 5.548.000 euro (23.921.311,60 zł) – dla robót budowlanych.

III. Zamówienia sektorowe
a) 443.000 euro (1.910.083,10 zł) – dla dostaw lub usług,
b) 5.548.000 euro (23.921.311,60 zł) – dla robót budowlanych.

IV. Zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa
a) 443.000 euro (1.910.083,10 zł) – dla dostaw lub usług,
b) 5.548.000 euro (23.921.311,60 zł) – dla robót budowlanych.

V. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
a) 750.000 euro (3.233.775,00 zł) – w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,
b) 1.000.000 euro (4.311.700,00 zł) – w przypadku zamówień sektorowych.

ZAMÓW KONSULTACJĘ